VIDEO: Ședința Consiliului Județean Ialomița – februarie 2018


Consilierii județului Ialomița au fost convocați în cadrul ședinței Consiliului Județean din luna februarie. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat 13 proiecte de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia, pe anul 2018; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie actualizată şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiţii „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H” au fost câteva din aceste proiecte.
Consiliul Județean Ialomița se va reuni într-o nouă ședință ordinară în luna martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.