Anunț public – Primăria Comunei Borănești

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că autoritatea/entitatea contractantă Comuna Borănești doreşte să achiziţioneze EXECUȚIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiții lucrări „ CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BORĂNEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA” prin aplicarea procedurii – procedură simplificată, online, într-o singură etapă, publicând astfel în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP (accesibil la adresa www.e-licitatie.ro) anunțul de participare simplificat nr. SCN1016880, din data 20.09.2018, însoțit de Documentația de Atribuire.
Valoarea estimată a achiziției este de 602.900 lei fără TVA.
Data limită de depunere a ofertelor în SEAP: 05.10.2018, ora 15.00
Criteriul de atribuire a procedurii de achiziție publică este „prețul cel mai scăzut”.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că autoritatea/entitatea contractantă Comuna Borănești doreşte să achiziţioneze EXECUȚIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiții lucrări „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORĂNEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA” prin aplicarea procedurii – procedură simplificată, online, într-o singură etapă, publicând astfel în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP (accesibil la adresa www.e-licitatie.ro) anunțul de participare simplificat nr. SCN1016833 din data 20.09.2018, însoțit de Documentația de Atribuire.
Valoarea estimată a achiziției este de 2.547.500 lei fără TVA.
Data limită de depunere a ofertelor în SEAP: 05.10.2018, ora 15.00
Criteriul de atribuire a procedurii de achiziție publică este „prețul cel mai scăzut”.

Cu stimă,
Primar,
NAE Adrian

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.