VIDEO: Proiectele ședinței Consiliului Județean Ialomița pe luna noiembrie


Conducerea Consiliului Judeţean Ialomiţa propune pe ordinea de zi a şedinţei din luna noiembrie opt proiecte de hotărâre printre care rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2016 prin modificări apărute la partea de venituri determinate de neconcesionarea terenurilor care fac parte din domeniul public al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi alocarea unor sume pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia sau pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa. Prezentarea proiectelor de hotărâre a avut loc în cadrul unei conferinţe de presă.
Un alt proiect care va fi supus atenţiei consilierilor judeţeni se referă la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. Rectificarea este determinată de neîncasarea sumei de 631 000 de lei de la Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, precum şi de diminuări ale cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii.
Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61 din 27.05.2016 privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive din domeniul privat al Județului Ialomița, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiței și Giurgeni se referă la restricţiile de folosire a acestor terenuri ca urmare a faptului că o parte din acestea se află în situl Natura 2000.
Consiliul Judeţean Ialomiţa a inclus pe ordinea de zi a şedinţei din luna noiembrie şi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită. 9 localităţi din Ialomiţa şi-au manifestat intenţia de a depune proiecte pentru reabilitarea sistemului de apă, canalizare şi construcţie staţie de epurare, iar în lipsa acestui master plan, localităţile riscă să nu poată depune proiecte în acest sens. UAT-urile nu sunt obligate prin acest proiect să aleagă ca operator regional pe Raja Constanţa.
În cadrul conferinţei de presă s-a discutat şi despre programul „Fructe în şcoli”. Nu numai elevii până în clasa a VIII-a vor beneficia de mere în şcoli, ci şi copiii din grădiniţele de stat şi particulare.
18 şcoli vor beneficia de granturi pentru implicarea și profesionalismul manifestate în desfășurarea procesului educațional în Ialomiţa.
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa va avea loc în data de 17 noiembrie la ora 14.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.