Dispoziție privind suplimentarea locurilor speciale pentru afișaj electoral pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților

prim slob0000Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
Prevederile art. 79 din Legea 208/20.07.2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 63 alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUN
Art. I. Se completează art. 1 din Dispoziția Primarului nr 1980/11.11.2016, cu trei noi poziții după cum urmează:
– Strada Sudului – scuar – restaurant ”Oscar”;
– Bulevardul Matei Basarab – bloc MB 14;
– Piața Agroalimentară – strada Ialomiței.
Art. II. Celelalte prevederi ale Dispoziției Primarului nr 1980/11.11.2016 rămân neschimbate.
Art. III. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul propriu al instituţiei „www.sloboziail.ro” şi prin publicare în mass media locale.
Art. IV. Prezenta dispoziţie va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Poliţiei Locale Slobozia, respectiv Poliţiei Municipale Slobozia.

PRIMAR
Mocioniu Adrian-Nicolae

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.