Dispoziţie prin care se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral pentru alegerile parlamentare în Slobozia

prim slob0000Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:
Prevederile art. 79 din Legea 208/20.07.2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 63 alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:
Art. 1 Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral din Municipiul Slobozia, pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016, după cum urmează:
1. Piaţa Gării (amplasament temporar);
2. Bulevardul Matei Basarab – intersecţia cu strada Ardealului;
3. Strada Mihail Sadoveanu – intersecţia cu Bulevardul Matei Basarab (amplasament temporar);
4. Bulevardul Matei Basarab – în faţa magazinului „Vânătorul” (amplasament temporar);
5. Bulevardul Chimiei – scuar Hotel „Select”;
6. Aleea Nordului – Cartier 500 apartamente;
7. Strada Nordului – Biserica „Sf. Dumitru”;
8. Bulevardul Matei Basarab – Magazinul Ialomiţa;
9. Bulevardul Matei Basarab – Bloc MB 20;
10. Strada Viitor – lângă Biserica de lemn „Sf. Ilie” (amplasament temporar);
11. Cartier Bora – intersecţia Strada General Magheru cu şoseaua Ciulniţa;
12. Cartier Bora – Strada General Magheru (SC Selena);
13. Cartier Slobozia Nouă – Căminul Cultural.
Art. 2  Se revocă Dispoziţia Primarului nr. 1974/07.11.2016 prin care se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din 11 decembrie 2016.
Art. 3 Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul propriu al instituţiei „www.sloboziail.ro” şi prin publicare în mass media locale.
Art. 4 Prezenta dispoziţie va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Poliţiei Locale Slobozia, respectiv Poliţiei Municipale Slobozia.

PRIMAR
Mocioniu Adrian-Nicolae

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.