ANUNȚ Dezbaterea bugetului Comunei Ograda

primaria pgradaÎn conformitate cu prevederile art. 39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetățenilor comunei Ograda ”Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al comunei Ograda, județul Ialomița pe anul 2016”.
Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii, contestații privind proiectul de buget al comunei Ograda, la sediul Primăriei Ograda sau la numărul de telefon 0243. 279. 625 în termen de 10 zile de la afișarea proiectului de hotărâre.
Se organizează DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ograda pe anul 2016 în data de 29.01.2016, ora 13, în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei Comunei Ograda.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ograda pe anul 2016 poate fi accesat și pe site-ul www.primariaograda.ro.

Data afișării: 19. 01. 2016

PRIMAR,                                                  SECRETAR,
BADEA LILIAN                                      BUSCA CONSTANTIN

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.