VIDEO: Investițiile prevăzute în bugetul general al Municipiului Slobozia


Bugetul general al Municipiului Slobozia este de 140.566,65 mii lei, structurat pe secțiunea de funcționare în cuantum de 91.356, 65 mii lei și secțiunea de dezvoltare în sumă de 49.210 mii lei. Secțiunea de dezvoltare cuprinde programul de investiții și reprezintă peste 30% din totalul cheltuielilor. Sumele destinate investițiilor edilitare pot fi completate cu fonduri guvernamentale sau cele alocate programelor europene. Bugetul Municipiului Slobozia a fost prezentat de primarul Municipiului, Adrian Mocioniu care a subliniat că este vorba despre un buget adaptat necesităților administrației publice locale, cu accent pe zona de dezvoltare.
Anul 2017 este un an crucial din perspectiva accesării fondurilor europene. Administrația locală își propune valorificarea liniilor de finanțare disponibile pe programele europene pentru demararea de noi investiții.
Pentru anul 2017 este propus un proiect de buget al creditelor interne la partea de venituri în sumă de 24.650.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 24.650.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru finalizarea obiectului de investiţii: Reabilitare Funcţionala a Pieţei Revoluţiei. Primăria Municipiului Slobozia își propune atragerea resurselor financiare de la Ministerul Dezvoltării pentru modernizarea transportului public, modernizare punte pietonală pod Bora, lucrări de anvelopare termică la unitățile de învățământ.
Pentru partea de cheltuieli, în anul 2017, Primăria Mun. Slobozia a prevăzut suma de 113.657,98 mii lei.
O prioritate pentru Primăria Municipiului Slobozia este finalizarea utilităților în cartierul Gării Noi și modernizarea infrastructurii de drumuri.
Bugetul general al Municipiului Slobozia va fi aprobat în ședința Consiliului Local din data de 28 martie 2017.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.