VIDEO: Ședința Consiliului Județean Ialomița – septembrie 2017


Ședința Consiliului Județean Ialomița a inclus pe ordinea de zi 18 proiecte de hotărâre și alte patru suplimentare. Aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2017, aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice pentru 5 obiective aflate în patrimoniul Consiliului Județean Ialomița, modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vederea actualizării acestuia au fost câteva dintre aceste proiecte.
La punctul diverse s-a adus în discuție problema legată de afectarea bugetului local a Primăriei Fierbinți ca urmare a contractării unui credit în cuantum de 110 miliarde pentru finalizarea unei investiții la Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg.
În a doua parte a lunii octombrie sunt șanse ca produsele lactate și de panificație din cadrul Programului Lapte și corn să ajungă în școlile din Ialomița.
Următoarea ședință a Consiliului Județean Ialomița va avea loc la finalul lunii octombrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.