VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – septembrie 2017


29 de proiecte de hotărâre au fost discutate și supuse spre aprobare consilierilor locali ai Municipiului Slobozia. Validarea mandatului de consilier local al domnului Pericli Nicu, modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, percepute de S.C. Polaris M Holding S.R.L. Constanța, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Rețele utilități aferente cartierului rezidențial zona Gării Noi Municipiul Slobozia, sistematizare pe verticală/ drumuri”, predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A. a terenului proprietate publică a Municipiului Slobozia și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Sală de sport Polivalentă Municipiul Slobozia, Zona Stadion Nou, județul Ialomița” au fost câteva dintre proiectele ce au fost adoptate în cadrul ședinței ordinare a lunii septembrie a Consiliului Local Slobozia.
Următoarea ședință a Consiliului Local Slobozia va avea loc în luna octombrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.