Ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița

cj-ialCONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 23.11.2016, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și a cheltuielilor legate de proiect;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.