VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – martie 2016

Consilierii județeni s-au reunit în cadrul ședinței ordinare din luna martie. Dezbaterea forului județean a vizat 14 proiecte de hotărâre printre care organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița pe principalele domenii de activitate, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, precum și ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia sau proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora.
Un alt proiect de hotărâre supus atenției celor 28 de consilieri reuniți a vizat aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pe anul 2016. Se alocă 40 de mii de lei pentru elaborarea documentației tehnico-economice a DJ 211 Grivița-Traian, precum și suma de 300 de mii de lei pentru dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Județean de Urgență Slobozia.
Următoarea ședință a CJ Ialomița va avea loc la sfârșitul lunii aprilie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.