VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – februarie 2017


Peste 20 de proiecte de hotărâre au fost supuse spre dezbatere și aprobare consilierilor județeni în cadrul ședinței ordinare a lunii februarie. Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gore Mihai, validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Condruţ Ileana, aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru modernizarea mai multor drumuri județene, proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Ialomița au trecut de votul celor 21 de consilieri reunița în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa.
Consiliul Județean Ialomița are în vedere achiziționarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Ialomița și a Consiliului Județean Ialomița în speța care vizează soluționarea în instanță a unei acțiuni în care una dintre părți este societatea care a executat lucrări de reabilitarea a unui drum județean.
Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu alte două proiecte de hotărâre, unul din acestea fiind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a doamnei Barcari Rodica Luminiţa, ca urmare a demisiei înaintate de aceasta.
Consilierii județului Ialomița se vor reuni într-o nouă ședință ordinară în luna martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.