VIDEO: Ședința CL Fetești – mai 2016


Consilierii locali ai municipiului Fetești au luat parte la ședința ordinară a administrației, pentru a dezbate și aproba 6 proiecte de pe ordinea de zi. Proiectele de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, aprobarea Regulamentului serviciului de apă şi de canalizare şi a Caietelor de Sarcini, aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilităţii terenurilor pe care vor fi amplasate obiectivele de investiţii si cel privind stabilirea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei de manager la Spitalul Municipal ”Anghel Saligny” Feteşti au fost supuse atenției consilierilor locali. Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu alte 5 proiecte de hotărâre.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.