VIDEO: Dezbateri în Consiliul Local Fetești


Consilierii Municipiului Fetești au fost convocați la o nouă ședință ordinară! Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse 25 de proiecte de hotărâre, printre acestea, proiectul de hotărâre privind validarea rectificării bugetului local pe anul 2016, activităţi autofinanţate, stabilirea chiriilor şi taxelor locale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal, pentru anul 2017 sau proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute şi punerea la dispoziţia operatorului regional S.C.RAJA S.A a unor suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Feteşti, în vederea construirii/extinderii/reabilitării şi punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C.RAJA S.A.Constanţa în perioada 2014-2020”. Deși proiectul a fost respins inițial, votul pentru acesta a fost reluat, deoarece banii europeni alocați pentru realizarea unei noi stații de tratare a apei, a rețelelor de aducțiune, pentru extinderea canalizării puteau fi pierduți de Municipiul Fetești și repartizați altor unități administrativ-teritoriale.
În ședința Consiliului Local Fetești a fost prezentat și raportul de Follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 27/17.08.2015 a Camerei de Conturi Ialomiţa la UAT Municipiul Feteşti.
Camera de Conturi Ialomiţa a efectuat un raport în care au fost incluse măsurile pentru înlăturarea deficienţelor constatate la SC DRUMURI MUNICIPALE SRL Feteşti.
Consilierii Municipiului Fetești se vor întâlni într-o nouă ședință ordinară la finalul lunii martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.