VIDEO: Prefectura județului Ialomița, raport de activitate pe anul 2017


2017 a fost un plin de activități la Prefectura Județului Ialomița! Conducerea instituției și-a prezentat raportul de activitate. Conform datelor din raportul care se întinde pe aproape 70 de pagini, Instituţia Prefectului Judeţului Ialomiţa, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu reprezentanţii unor servicii publice deconcentrate, a organizat sesiuni de informare, întâlniri şi alte activităţi având drept principal scop sprijinirea factorilor interesaţi din judeţ pentru accesarea fondurilor europene, a primit 381 de petiții, au fost constituite colective de control, au fost înregistrate la Instituţia Prefectului un număr de 663 de ordine ale prefectului, au fost transmise peste 27 000 de acte pentru controlul legalităţii.
Cele mai mari probleme cu care s-a confruntat instituția în 2017 au problemele legate de aplicarea Legii fondului funciar, pentru care Instituția Prefectului a fost reprezentată la instanțele judecătorești în peste 320 de dosare civile.
În anul 2017 s-au înregistrat la Compartimentul Secretariat, Relații cu Publicul și Apostilă un număr de 381 petiţii, din care 24 au fost depuse în cadrul programului de audienţe.
La evenimentul de prezentare a raportului de activitate au luat parte pe lângă reprezentanții instituțiilor deconcentrate, și autoritățile locale și județene care se află într-un bună colaborare cu prefectura județului Ialomița.
Instituția Prefectului Județului Ialomița se află într-o cooperare interinstituțională stabilă și transparentă cu toate prefecturile din țară, prefectul județului Ialomița fiind președintele Asociației Prefecților și Subprefecților din România.
Orientarea instituţiei către cetăţean, apropierea de acesta prin eficientizarea activităţii interne a instituţiei şi îmbunătăţirea resurselor umane, crearea unui corp profesionist de funcţionari publici, stabil şi neutru din punct de vedere politic, coordonarea acțiunilor derulate la nivelul județului în scopul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, îmbunătăţirea relaţiei cu societatea civilă, instituţii publice au fost principalele direcții de acțiune ale Instituției Prefectului Județului Ialomița pe anul 2017.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.