Convocare şedinţă ordinară CJ Ialomiţa în data de 17 Noiembrie 2016

sigla-cjCONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 17.11.2016, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 20.10.2016.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 8/15.07.2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 20.10.2016;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61 din 27.05.2016 privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive din domeniul privat al Județului Ialomița, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiței și Giurgeni;
6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița;
7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită.

III. Diverse

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.