Legea privind venitul minim garantat, adoptată!

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat

COMUNICAT DE PRESĂ

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 9 decembrie 2015, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Actul normativ, iniţiat de Guvernul Ponta şi susţinut de Grupul Parlamentar al PSD, reglementează, în principal, situația alocației de stat pentru copii în calculul venitului lunar net al familiei sau persoanei beneficiare de venit minim garantat.

Potrivit noii legi, la stabilirea venitului net lunar al familiei, sau, după caz, al persoanei singure, nu vor fi luate în calcul: alocația de stat pentru copii; bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010; bursele de studiu şi bursele sociale; sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Alocația de stat pentru copii este un drept al minorului şi nu trebuie să influențeze acordarea altor drepturi de asistență socială. Prevederile noului act normativ vor conduce la asigurarea măsurilor de protecție socială necesare unui climat de creștere, dezvoltare și educare în condiții normale a copiilor din familii sărace.

Lider Grup P.S.D.
Marian Neacşu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.