Salarizare unitară pentru personalul neclerical

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat

COMUNICAT DE PRESĂ

În urma adoptării de către Camera Deputaţilor a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 19.251 de cetăţeni români, angajaţi ca personal neclerical în unităţile de cult şi de învăţământ teologic, vor beneficia de acum înainte de venituri la nivelul salariului minim brut pe țară garantat, respectiv 1.050 de lei, după ce ani la rând au fost retribuiţi la valoarea de referinţă de 600 de lei.

Cultele religioase recunoscute în România au solicitat constant revenirea nivelului sprijinului financiar pentru personalul neclerical, angajat în cadrul unităților de cult, la nivelul salariului minim pe economie. Din 2010 până în prezent, valoarea de referință a rămas la cuantumul de 600 de lei, care atunci reprezenta valoarea salariului minim pe economie, chiar dacă salariul minim pe economie a crescut succesiv până la valoarea de 1.050 lei.

Prin adoptarea acestui proiect de lege iniţiat şi susţinut de PSD, s-a reuşit normalizarea situației salarizării acestei categorii sociale prin raportarea la nivelul salariului minim brut pe țară garantat.
Alinierea la prevederea legală conform căreia sprijinul salarial pentru personalul neclerical din unitățile aparținând cultelor religioase din România este stabilit sub formă de contribuție lunară la nivelul salariului minim brut pe economie reprezintă o măsură de sprijin pentru această categorie, şi totodată un act de dreptate socială.

Lider Grup PSD
Marian Neacşu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.