Insp. şc. gen. adj. al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa: “Putem face ca sistemul educaţional din Ialomiţa să devină mai performant”

IMG_20150916_101412Începând cu data de 1 septembrie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa are un nou inspector şcolar general adjunct. Este vorba despre profesorul de biologie, Cătălin Grigore, cadru didactic titular la Liceul Teoretic “Carol I” din municipiul Feteşti şi fost director adjunct al acestei unităţi şcolare. Despre obiectivele noului inspector şcolar general adjunct al IŞJ Ialomiţa aflaţi din interviul de mai jos.

Care sunt direcţiile de acţiune pe care vi le-aţi fixat în calitate de inspector şcolar general adjunct?
– Am venit la inspectorat cu gândul că putem să facem ca sistemul educaţional din Ialomiţa să devină mai performant, să fie un demers care să aibă un plus de calitate, de valoare adăugată şi un plus de încredere pe care beneficiarii noştri, elevii şi părinţii trebuie să îl aibă.
– Ce oferă sistemul educaţional din Ialomiţa copiilor?
– În primul rând oferă educaţie. Era o concepţie relativ veche că trebuie să ofere ştiinţă, însă noi trebuie să oferim educaţie de la intrarea în şcoală până la plecarea acasă, inclusiv cunoştinţe, dar şi atitudini, competenţe şi respect faţă de societate, faţă de cadre didactice. Evident că şi cadrele didactice trebuie să ofere acelaşi lucru beneficiarilor (…). Unul din lucrurile la care noi ţinem foarte mult în acest an şcolar este strângerea legăturii dintre şcoală şi părinţi, crearea unui parteneriat real în care părinţii să fie mai prezenţi în viaţa şcolii şi să schimbăm această paradigmă că totul se întâmplă la şcoală. Noi vrem ca şcoala să fie foarte strâns legată de părinţi, să avem o colaborare strânsă cu ceea ce se întâmplă acasă, nu doar la şcoală.
– Aţi reuşit să centralizaţi datele cu privire la situaţia anului şcolar trecut, iar unul dintre indicatori relevă diminuarea de la un an la altul a efectivului de şcolari. Cifrele sunt alarmante?
– Sunt preocupante, mai degrabă. Situaţia pe ultimii şapte ani şcolari indică faptul că numărul elevilor a scăzut cu 1000 de şcolari în fiecare an, ajungându-se din anul şcolar 2007-2008 când erau peste 47 000 de elevi la 40 000 în 2015, iar tendinţa este descendentă în continuare. Este un lucru care trebuie avut în vedere atunci când şcolile propun planul de şcolarizare şi categoric ne preocupă. Nu avem altă posibilitate decât de a adapta sistemul la numărul redus de elevi. În rest, activitatea cadrelor didactice din anul şcolar anterior a avut roade bune în cadrul examenelor naţionale. În cazul evaluării naţionale, procentul de 73, 25% este cel mai bun din ultimii cinci ani. În ceea ce priveşte examenul de Bacalaureat, în ultimii opt ani nu s-a mai obţinut un astfel de procent de 68,79% după prima sesiune. Cauzele îmbunătăţirii acestor cifre sunt fără îndoială şi rezultatele din anii anteriori, care poate au îngrijorat părinţii, elevii şi cadrele didactice. De asemenea, a crescut şi nivelul de responsabilitate.
– Care sunt problemele cu care se confruntă la acest moment sistemul educaţional?
– Pentru noi constituie provocări, ne ferim să le spunem probleme. Atunci când am făcut diagnoza domeniului învăţământ la nivel de judeţ, am constatat într-adevăr anumite lucruri care trebuie să fie în atenţia noastră în viitor. De pildă, am constatat că este un procent mai scăzut de promovare la evaluarea naţională în mediul rural cu 27 de procente decât al elevilor din mediul urban. Apoi este un procent bun de promovare a examenului de Bacalaureat la filiera teoretică, de 89,48%. Pe de altă parte, avem un procent de 33,87% la liceele tehnologice, o diferenţă de aproape 50 de procente. Aproape jumătate dintre mediile obţinute de elevi sunt între 5 şi 6,99 la final de an şcolar şi la examenele naţionale. Pe de altă parte, există un procent ridicat al absolvenţilor de liceu care sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ superior şi anume 60% din absolvenţi sunt la facultate. Acestea sunt realităţi ale învăţământului din Ialomiţa. Părţi bune, provocări pe care noi trebuie să le abordăm.
– Programa şcolară nu trebuie adaptată nevoilor reale ale elevilor? Există această tendinţă a teoretizării excesive şi mai puţină aplecare spre partea practică. Astfel, copiii sunt foarte buni la teorie, dar slabi la aplicarea cunoştinţelor.
– Şi aici trebuie să se găsească o soluţie. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice lucrează în acest moment la noile planuri cadru şi la programe pentru clasele V-XII. Este de aşteptat ca în anul şcolar următor să vedem aceste planuri cadru, să vedem ce implică noile programe şcolare pentru că acest lucru preocupă Ministerul, Inspectoratul. Cadrele didactice au observat că programa este încărcată, faptul că subiectele de la examenele naţionale sunt adesea în decalaj faţă de programa şcolară, iar acest lucru se vrea corectat.
– Care sunt preocupările IŞJ Ialomiţa pentru perioada următoare?
– Prin graficul de inspecţie pe care ni l-am propus pentru semestrul întâi al acestui an şcolar, am propus toate tipurile de inspecţie prevăzute în regulamentul de inspecţie şcolară. Vor demara toate inspecţiile tematice care vor verifica toate şcolile din judeţul Ialomiţa. De asemenea, avem reveniri în şcolile care au avut inspecţii şcolare generale în anul şcolar anterior, în semestrul întâi, pentru a vedea modul în care au fost corectate micile probleme găsite acolo. Avem inspecţii generale în şcoli noi. În acest an şcolar, aproape trei sferturi din şcolile din Ialomiţa sunt prinse în evaluarea externă a ARACIP-ului pentru autorizare sau acreditare în cadrul unui alt proiect pe care IŞJ Ialomiţa îl derulează în parteneriat cu IŞJ Brăila legat de asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Am prevăzut un obiectiv general separat în planul managerial din acest an şcolar privind promovarea şi stimularea învăţământului de performanţă. Eu sunt foarte curios la finalul anului şcolar în ce măsură atingem aceste obiective.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.