VIDEO: Simpozionul ”Autonomia financiară a comunităților locale”


Autonomia financiară a comunităților locale … este tema celui de-al doilea simpozion organizat de Liceul Tehnologic ”Al. I. Cuza” Slobozia în parteneriat cu Filiala Ialomița a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și Primăria Mun. Slobozia. Elevii de la profilul economic s-au întâlnit cu experții contabili, autorități județene și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții fiscale pentru a discuta despre autonomia finanțelor publice locale prin care autoritățile locale soluționează problemele principale ale comunităților, stabilesc taxe și impozite și gestionează eficient veniturile.
Elevii de la Liceul Tehnologic ”Al. I. Cuza” din Slobozia au prezentat referate despre fundamentarea veniturilor bugetelor locale, interpretări privind fiscalitatea și au făcut comparații între impozitele directe și impozitele indirecte.
În cadrul simpozionului, elevii au primit informații despre stabilirea taxelor și impozitelor locale la nivelul Primăriei Mun. Slobozia, despre bugetul de venituri și gradul de colectare a contribuțiilor locale.
Impunerea impozitelor neachitate și colectarea lor cade în sarcina organelor de inspecție fiscală.
Autoritățile județene au un rol foarte important în echilibrarea bugetelor. În cazul unor dezechilibre bugetare există alternativa compensării cu alte fonduri în afara taxelor și impozitelor locale. De pildă, legea parteneriatului public-privat ar facilita investiții în spațiul public.
Experții contabili și oamenii de afaceri i-au încurajat pe elevi, viitori administratori ai bugetelor locale să acționeze în baza legii și să îndeplinească funcțiile sistemului fiscal.
Evenimentul s-a finalizat cu acordarea unor diplome tuturor participanților. Prin această acțiune, elevii de la profilul economic și-au creat o imagine de ansamblu asupra bugetelor locale, informații pe care le vor folosi în viitoarea lor carieră.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.