VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Slobozia – aprilie 2017


Consilierii Municipiului Slobozia au luat parte la ședința ordinară a lunii aprilie. Aceștia au dezbătut 27 de proiecte de hotărâre, printre care proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul I al anului 2017, aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia în anul școlar 2016 – 2017, stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale sau aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere Rețele utilități și căi de circulație în zona Cartier Gării Noi din Municipiul Slobozia – alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră și pietonală”.
Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte cinci proiecte de hotărâre.
La ședința Consiliului Local Slobozia a luat parte deputatul Andrei Pop.
Următoarea ședință a Consiliului Local Slobozia va avea loc la finalul lunii mai.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.