VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – iulie 2021


22 de proiecte de hotărâre au fost supuse aprobării consilierilor județeni, convocați la ședința ordinară a Consiliului Județean din luna iulie 2021. Aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr în vederea acceptării acesteia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”, asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr, în vederea participării acesteia la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009”, aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2021 și aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. – și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 101B: Limită județ Ilfov – Rădulești” au fost câteva din proiectele discutate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița. Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu alte două proiecte de hotărâre.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.