VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – decembrie 2021


32 de proiecte de hotărâre s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Ialomița din luna decembrie a anului 2021. Aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2022, aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2031” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița, aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „ Instalații de tratare mecano-biologică prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița” au fost unele dintre proiectele discutate de cei 29 de consilieri județeni prezenți la ședință.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna ianuarie a anului 2022.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.