Consiliul Județean Ialomița se convoacă în ședință de îndată

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, on-line, în şedinţă în ziua de 28.12.2021, ora 14,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către operatorul ”S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L.”;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor;

5. proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 6.449 mp, situat în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20A.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.