VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – martie 2017


Peste 20 de proiecte de hotărâre au fost dezbătute și supuse spre aprobare consilierilor Municipiului Slobozia în cadrul ședinței ordinare a lunii martie. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL, alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL au fost doar câteva dintre aceste proiecte. Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu alte șapte proiecte de hotărâre care au vizat demisia consilierului Cezar Zamfir la cererea acestuia și numirea în funcția de consilier local a doamnei Ecaterina Cornescu, urmare a demisiei lui Cezar Zamfir. De asemenea, consilierul Radu Paros își păstrează mandatul întrucât ordinul Prefecturii Județului Ialomița privind încetarea de drept a mandatului acestuia a fost suspendat.
La punctul Diverse, s-a discutat solicitarea privind micșorarea suprafețelor date în concesiune către potențialii investitori în cadrul Platformei Industriale IMM. O altă informare adusă la cunoștință consilierilor Mun. Slobozia a vizat raportul de audit financiar al Camerei de Conturi Ialomița asupra contului de execuție bugetară pe anul 2016 al DADP Slobozia. Primarul Municipiului Slobozia a avansat propunerea de a desființa DADP și de a înființa o societate comercială care să administreze domeniul public.
Următoarea ședință a Consiliului Local Slobozia va avea loc la finalul lunii aprilie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.