VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – iunie 2017


Consiliul Local Slobozia s-a întrunit în ședința lunii iunie, având pe ordinea de zi 19 proiecte de hotărâre. În atenția aleșilor locali s-au aflat proiectele de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și de cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iunie 2017, aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Extinderea stației de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranță a tratării apei în condițiile variației concentrațiilor de poluanți din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile” sau proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slobozia 2014 – 2023 prin care municipalitatea poate absorbi fonduri europene. Alte cinci proiecte de hotărâre s-au aflat pe ordinea de zi suplimentară.
La secțiunea ”Informări” s-a discutat problema comercianților din Bazarul Municipal. Din cauza unor lacune din contractele de închiriere a spațiilor din bazar încheiate între aceștia și SC Servicii Publice SRL, comercianții trebuie să plătească retroactiv utilitățile. Primarul Municipiului Slobozia i-a asigurat că va convoca Adunarea Generală a Acționarilor societății pentru a se fundamenta noile tarife de închiriere și pentru a se semna noi contracte, astfel încât să nu se mai repete o astfel de situație.
Următoarea ședință a Consiliului Local Slobozia va avea loc la finalul lunii iulie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.