VIDEO: Noii consilieri locali ai Mun. Fetești s-au reunit în prima ședință din noua legislatură


Noii consilieri locali ai municipiului Fetești au fost convocați în prima ședință ordinară a legislativului municipal. Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse 14 proiecte de hotărâre, printre care aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul al doilea al anului 2016, aprobarea plafonului minim al obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii persoane fizice şi juridice, care urmează a fi publicate sau organizarea unei comisii speciale mixtă de analiză şi verificare a activităţii Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti.
Consilierii locali au dezbătut și proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia a unui spaţiu situat în municipiul Fetești.
La punctul diverse au fost discutate situația lucrărilor la rețeaua de canalizare și a stadiului lucrărilor privind modernizarea străzilor în municipiul Fetești.
Următoarea ședință a CL Fetești va avea loc la sfârșitul lunii august.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.