VIDEO: Consilierii locali din Țăndărei au respins strategia de tarifare practicată de Raja Constanța


Consilierii locali ai orașului Țăndărei s-au opus aprobării strategiei de tarifare pentru apă și canalizare practicată de operatorul RAJA Constanța pentru perioada 2021-2029. Raja Constanța urmează să aplice din anul 2024 până în 2029 o majorare de tarif de 22 %. Reprezentanții societății au fost prezenți în cadrul ședinței de consiliu local și au explicat de ce se impune această creștere a prețului la apă și canalizare. Majorarea trebuie de fapt să acopere costurile pe care operatorul le face pentru întreținerea rețelelor în orașul Țăndărei. Consilierii locali nu au fost convinși de utilitatea acestui proiect care a primit 5 voturi pentru și 11 împotrivă. Respingerea proiectului va avea ca și repercusiuni declararea ca neeligibile a investițiilor derulate în Țăndărei în perioada 2007-2013 și recuperarea integrală de la unitatea administrativ-teritorială Țăndărei a fondurilor nerambursabile acordate.
Consilierii locali ai orașului Țăndărei au aprobat cu unanimitate de voturi și aderarea localității la Asociația GAL Danubius Ialomița-Brăila.
În atenția legislativului orașului Țăndărei s-a aflat și proiectul privind aprobarea organigramei, statului de funcții și normarea personalului Spitalului Orășenesc Țăndărei.
Raportul privind reactualizarea programului de achiziții publice pentru anul 2016 prin modificarea listei de investiții a fost, de asemenea, aprobat de consilierii orașului Țăndărei.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Țăndărei va avea loc la finele lunii octombrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.