VIDEO: Autoritățile și cetățenii din Miloșești au cinstit memoria eroilor căzuți în Războiul de Reîntregire a României


Eveniment deosebit pentru întreaga comunitate din Miloșești! Autorități și cetățeni ai comunei au comemorat eroii căzuți la datorie în Războiul de Reîntregire a României. Un loc central în memoria colectivă îl are Nedelcu Lixeanu, fiu al satului, de la moartea căruia s-au împlinit 100 de ani. Nedelcu Lixeanu a fost învățător, ofiţer în Primul Război Mondial, război în care și-a dat viața pentru patrie la Turtucaia. Biblioteca din localitate îi poartă numele în semn de recunoștință și respect pentru contribuția adusă comunității din satul natal. La 100 de ani de la moartea eroului Nedelcu Lixeanu, autoritățile locale, în prezența descendenților în viață ai eroului și a întregii comunități au dezvelit o placă comemorativă.
După oficierea slujbei de pomenire de către preoții satului, evenimentul emoționant a continuat cu aduceri aminte din viața și activitatea eroului, iar în prezența autorităților și a localnicilor au luat cuvântul și urmașii lui Nedelcu Lixeanu.
Elevii școlii gimnaziale din Miloșești au pregătit pentru toți cei prezenți în Căminul Cultural un moment emoționant, de mare reverberație patriotică.
Pentru că eroii sunt o memorie vie a istoriei noastre, evenimentul organizat de Primăria și Biblioteca din Miloșești este o mărturie a cinstei și recunoștinței aduse celor care au căzut în marile conflagrații mondiale.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.