Valea Ciorii a atras 600.000 euro în beneficiul persoanelor vârstnice din comună

COMUNICAT DE PRESĂ

161 de bătrâni din comuna Valea Ciorii vor beneficia de servicii sociale și de o masă caldă zilnică timp de 3 ani. Astfel, primăria răspunde nevoii de sprijin a tuturor categoriilor sociale din comună.
Dacă în 2017 primăria a atras prin proiectul Eurocomuna (ID POCU 102548) peste 5.000.000 euro pentru copii, tineri și persoane apte de muncă, în 2019 a semnat contractul de finanțare în valoare de aproximativ 600.000 euro pentru proiectul Eurobunicii (ID POCU 127443) pentru persoane cu vârsta peste 65 de ani care au nevoie de sprijin și îngrijire specială.
Aproape 44% din populația comunei Valea Ciorii (650 beneficiari în proiectul Eurocomuna, 161 beneficiari în proiectul Eurobunicii) va fi sprijinită de primărie și partenerii săi cu fonduri europene (FSE prin POCU 2014-2020) pentru a depăși situația de vulnerabilitate în care se află.

Obiectivul general (scopul) proiectului constă în reducerea cu 161 de persoane a numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale adecvate nevoilor specifice într-un interval de 3 ani in comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita.
Rezultatele asteptate ale proiectului:
– 161 persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane vârstnice) vor depăși situatia de vulnerabilitate prin furnizarea 10 servicii sociale / medicale / socio-medicale adecvate nevoilor specifice.
– Serviciul social de îngrijire bătrâni la domiciliu licențiat prin proiect și furnizat grupului țintă.
– 10 servicii sociale / medicale / socio-medicale furnizate celor 161 persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane varstnice) pentru a depasi situatia de vulnerabilitate.

Parteneriatul proiectului este format din Comuna Valea Ciorii, în calitate de lider de proiect, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Ialomița, în calitate de partener. Durata de implementare este de 36 luni începând cu 9 august 2019, iar bugetul proiectului este de 2,790,669.67 lei din care 2,372,069.21 lei reprezintă FSE, 362,787.07 lei reprezintă bugetul national, iar 55,813.39 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor.

Comuna Valea Ciorii și DGASPC Ialomița lansează miercuri, 22 ianuarie 2020, începând cu ora 10.00, la primăria Valea Ciorii proiectul „EUROBUNICII – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița prin furnizarea de servicii sociale, cod 127443” cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020.

La eveniment participă:
Ștefan Ionescu – Primarul comunei Valea Ciorii
Paul Marcu – Director General DGASPC Ialomița
Iolanda Chioaru – Manager de proiect

Pentru date suplimentare: Iolanda Chioaru – Manager de proiect (0724.750.006, iolanda.chioaru@gmail.com).

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.