Convocarea ședinței Consiliului Local Căzănești

COMUNICAT ȘEDINȚĂ

În temeiul art.133,alin.(1) ,art.134 alin (1) și alin.(5),art.196 alin.(1)lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019,privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 30 ianuarie 2020, ora 12.30 în sala de ședință din sediul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Căzănești,Aleea Parcului nr.3.
Conform Dispoziției nr.28 din 23.01.2020, ședința va avea următoarea ordine de zi :
1.Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 30.01.2020.
2.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 20.12.2019 ;
3.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din orașului Căzănești , pentru anul școlar 2020-2021;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
4. Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2019 a prețurilor contractelor de superficie,a redevențelor,respectiv a chiriilor pentru terenuri și spații aflate în proprietatea orașului Căzănești;
Inițiator- Primarul orașului Căzănești
5.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică/acord cadru din anul 2020 ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
6.Proiect de Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2019 ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
7.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr.469/01.09.1993 către dna.Costache Aneta și dl.Costache Nicușor,urmarea deschiderii procedurii succesorale după defunct Costache Constantin ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
8.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr.16/03.09.2010 de la S.C.Draffili Construct 2002 S.R.L. la dl.Păun Vlad căsătorit cu dna.Păun Zoica ;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistență personali,pentru anul 2020;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2020 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările și completările ulterioare ;
11.Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului care aparține domeniului public al orașului Căzănești în suprafață totală de 3100 mp,cu număr cadastral 423 și număr cadastral 424 înscris în cartea funciară 145 situat pe str.Morii nr.2 ;
12.DIVERSE ;

Ședința este publică.

PRIMAR
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.