Proiecte de hotărâre spre dezbatere în cadrul ședinței Consiliului Local Căzănești

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27.11.2018, ora 14.00 ce va avea loc la sala de şedinţe din incinta clădirii Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor, Aleea Parcului nr.3, având următoarea ordine de zi:
Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2018;
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.31/14.05.2018 privind utilizarea excedentului aferent anului 2017 în anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare precum și a cheltuielilor cu personalul din secțiunea de funcționare ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între orașului Căzănești și comunele Andrășești,Munteni-Buzău și Sărățeni pentru realizarea proiectului„Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Căzănești cu autospecială de lucru cu apă și spumă ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului de necesitate pentru proiectul „Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Căzănești cu autospecială de lucru cu apă și spumă;
Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Căzănești cu autospecială de lucru cu apă și spumă ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Căzănești cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Ialomița Centrală ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației întocmite în etapa I „Notă conceptuală” în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Sistem de supraveghere Oraș Căzănești” ;
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic Căzănești a imobilului Grădiniță cu Program Normal, situată pe șos.București,nr.66,nr. cadastral 20369;
Proiect de hotărâre privind schimbarea unor denumiri ale unor tronsoane de străzi din orașul Căzănești;
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din orașul Căzănești ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Căzănești;
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2018-februarie 2019;
Diverse.
Şedinţa este publică.

PRIMAR,
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.