Primăria Comunei Traian lansează singurul proiect finanțat din POCU în regiunea Sud Muntenia ”Împreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială”

Anunțăm lansarea singurului proiect finanțat din POCU OS4.1. în regiunea Sud Muntenia ”Împreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna Traian, județul Ialomița, cod 103113”.
Marți, 19.09.2017 la ora 11.00 va avea loc în sala de evenimente a Căminului Cultural din comuna Traian, județul Ialomița conferința de lansare a proiectului „Împreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna Traian, județul Ialomița, cod 103113” finanțat din FSE prin POCU 2014-2020.
Comuna Traian din județul Ialomița cu 20.8% persoane aparținând minorității rome, este singura comunitate marginalizată cu populație romă din regiunea Sud Muntenia care a primit finanțare din FSE prin POCU 2014-2020, AP 4, OS 4.1. Bugetul proiectului este de 21,598,012.52 lei din care peste 50% va fi cheltuit pe măsuri de ocupare în beneficiul celor 897 de persoane din grupul țintă. Astfel, 27% din totalul populației comunei Traian va primi sprijin pentru a ieși din riscul de sărăcie și excluziune socială în care se află în prezent.
Parteneriatul proiectului format din Comuna Traian prin Primărie în calitate de lider și 4 membri – Asociația pentru Dezvoltare, Inovație, Cultură și Antreprenoriat (ADICA) din Călărași, S.C. SERVEL S.R.L. din Slobozia, Școala Profesională Traian și Asociația ARES’EL din Ploiești, și-au propus rezultate concrete cu efecte asupra întregii comunități:
336 de copii (din care 187 romi) vor beneficia de activități educaționale suplimentare celor școlare (programul „Școala după școală”, intervenții tip „Zone prioritare de educație”, activități extra-curriculare, programe de educație pentru sănătate și creșterea stimei de sine),
204 persoane (din care 88 romi) vor finaliza 8 clase în cadrul programului „A doua șansă”,
479 de persoane apte de muncă (din care 123 romi) vor fi consiliate și orientate profesional iar 378 de persoane (din care 76 romi) vor dobândi o calificare,
115 persoane (din care 25 romi) vor fi angajate la finalul proiectului, iar 22 de persoane își vor deschide propria afacere cu finanțare din proiect (25.000 euro/afacere),
66 de gospodării care dețin acte de proprietate din cele 245 ai căror membri formează grupul țintă, vor fi renovate.
Toate cele 879 de persoane din GT (din care 234 de etnie romă) vor beneficia de servicii sociale și medicale suplimentare și vor participa la activități de incluziune socială și coeziune comunitară.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni începând cu 21 august 2017. Valoarea totală a proiectului este de 21,598,012.52 lei din care contribuția liderului și partenerilor este de 351,286.51 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 21,246,726.01 lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.