Noi oportunități de finanțare pentru investiții de utilitate publică în mediul rural

sigla_afir_1Autoritățile publice locale și ONG-urile pot solicita fonduri nerambursabile pentru investiții de utilitate publică! Acestea au la dispoziție 552.000.000 euro pentru investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (submăsura 7.2), 97.000.000 euro pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural (submăsura 7.2) și 25.000.000 euro pentru investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii de acces agricolă (submăsura 4.3 – componenta agricolă).
Prin intermediul submăsurii 4.3 (Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de acces agricolă) pot depunde cereri spre a primi finanțare Unitățiile Administrativ – Teritoriale, dar și asociații ale acestora. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces. Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole). Proiectele cu punctaj egal se vor departaja după lungimea drumului realizat prin proiect, în sensul prioritizării celor cu lungime mai mare.
Proiectele de investiții depuse în cadrul submăsurii 7.2 (Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară) pot avea beneficiari publici (comunele și asociațiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare) și ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip after-school).
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele depuse de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit sau în cazul proiectelor pentru apă sau apă uzată. Finanțarea nu va depăși 1.000.000 euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată).

Pentru investițiile care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată, finanțarea nu va depăsi 2.500.000 euro/comună, iar pentru extinderea acestei infrastructuri, nu mai mult de 1.500.000 euro. Pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune sau proiecte care vizează mai multe comune) valoarea finanțării nu va fi mai mare de 4.000.000 euro, fără a depăși valoarea maximă per comună pentru fiecare tip de sprijin. În cadrul submăsurii 7.2 se acordă sprijin pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială, iar valoarea acestora va fi de maxim 500.000 euro.
De asemenea, sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro. Proiectele cu punctaj egal se vor departaja în funcție de capacitatea construcției aferente infrastructurii educaționale/sociale pentru care se realizează investiția.
Cei care pot beneficia de fonduri europene nerambursabile prin interemediul submăsurii 7.6 (Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) sunt: comunele, ONG-urile, unitățile de cult și persoane fizice autorizate sau societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 500.000 euro. Totodată, sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro. Această submăsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale – cămine culturale.

Pentru componenta Infrastructura de acces agricolă a submăsurii 4.3, pentru Submăsura 7.2 și pentru Submăsura 7.6, cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile prevăzute de Regulamentul Uniunii Europene nr. 1305/2013 şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Amintim tuturor celor interesați să acceseze fonduri europene nermbursabile pentru infrastructură și nu numai, că pot consulta pe pagina oficială de internet a Agenției www.afir.info variantele finale ale Ghidului Solicitantului pentru submăsurile de finanțare din cadrul PNDR 2020 lansate.  AFIR primește proiecte online până la data limită, 18 decembrie 2015.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.