Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești

Consiliul Local al orașului Căzănești se convoacă în ședință ordinară, în data de 22 februarie 2018, ora 14.00. Ședința își va desfășura lucrările în sala de ședință din incinta S.P.C.L.E.P. Căzănești, Aleea Parcului, nr.3, având propuse pe ordinea de zi, următoarele proiecte de hotărâre, conform Dispoziției nr.73/16.02.2018 :
1.Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare de care pot beneficia elevii din cadrul Liceului Tehnologic Căzănești, în anul 2018;
2.Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în orașului Căzănești și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A Constanța în perioada 2014-2020” ;
3. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.18/30.08.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Căzănești, cu modificările și completările ulterioare ;
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.643/18.02.2005 încheiat cu CMI Matei Elena ;
5. Proiect de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.645/18.02.2005 încheiat cu CMI „Carmident” ;
6. Proiect de Hotărâre privind rezilierea de drept, a contractului de închiriere nr. 7/30.05.2016 încheiat cu dl.Dumitrașcu Marian;
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere, prin atribuire directă a suprafeței de 19,51 ha, teren extravilan având categoria de folosință pășune;
8.Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2018 ;
9.DIVERSE
Ședința este publică.

PRIMAR
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.