VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Slobozia – aprilie 2016


Consilierii locali ai municipiului Slobozia au luat parte la ședința ordinară a administrației, pentru a dezbate și aproba 11 proiecte de pe ordinea de zi. Proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pe luna aprilie a anului 2016, transmiterea în folosință gratuită către SC ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA a unor capacități energetice de distribuție a energiei electrice aferente investiției ”Alimentare cu energie electrică – Cartier rezidențial Gării Noi” au fost doar câteva dintre proiectele supuse atenției consilierilor locali. Consiliul Local Slobozia are la acest moment 15 consilieri după ce Zamfir Vasile, Olaru Vasile, Radu Paros, Croitoru Denca Luminița și Ion Elena și-au pierdut calitatea de consilieri locali ca urmare a înscrierii acestora în alte partide decât cele în care au fost aleși.
Ultimul punct discutat de consilierii locali, la care a fost invitat și prefectul județului Ialomița a vizat cererea de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor de către VIVANI Salubritate. Operatorul refuză să mai colecteze deșeurile de la Polaris M Holding la prețul de 9 euro/tonă, iar Polaris este nevoit la rândul său să ceară o majorare de tarif care se va resimți în buzunarul cetățeanului.
Următoarea ședință a Consiliului Local Slobozia va avea loc la sfârșitul lunii mai.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.