VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești – iunie 2017


Consilierii municipiului Fetești au luat parte la ședința ordinară a administrației locale din luna iunie. Peste 10 proiecte de hotărâre s-au aflat pe ordinea de zi, printre acestea: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, activităţi autofinanţate, aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei, faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ”Amenajare trotuar şi parcări strada Călăraşi, zona Hotel Mioriţa, Municipiul Feteşti”, modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, informare privind Nota de constatare întocmită de reprezentanţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, în urma unui control tematic la Primăria Municipiului Feteşti. Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte opt proiecte de hotărâre.
Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc la finalul lunii iulie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.