VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești – iulie 2021


14 proiecte de hotărâre au fost discutate de consilierii Municipiului Fetești în cadrul ședinței ordinare a administrației municipale. Consilierii locali au aprobat proiectele de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Chiru Valentin-Dorinel, rectificarea bugetului local al Municipiului Fetești, modificarea Listei de investiţii a Municipiului Fetești, rectificarea bugetului Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești și modificarea Listei obiectivelor de investiții preconizate a se realiza din venituri proprii și finanțate în anul 2021 la această unitate sanitară publică, aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra terenului situat în municipiul Feteşti, strada Viorelelor și parțial strada Bănățenilor, pe o suprafaţă de 650 mp, teren aparţinând domeniului public al municipiului Feteşti, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. și de aprobare a modelului contractului-cadru de constituire a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, în vederea realizării proiectului ”Extindere rețea electrică de interes public zona strada Viorelelor, localitatea Fetești”.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna august.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.