VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești – iulie 2017


Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul II 2017, menţinerea alocării din bugetul local a valorii cofinanţării aferentă Proiectului ”Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiei de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanţa în perioada 2014-2020”, suspendarea tarifelor practicate de S.C. URBAN S.A. pe raza municipiului Feteşti aprobate prin H.C.L. nr. 10/22.02.2017 au fost proiectele dezbătute de consilierii Municipiului Fetești în cadrul ședinței ordinare a lunii iulie.
Mai multe discuții a generat proiectul privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Fetești. Ca urmare a intrării în vigoare a legii salarizării unitare, se majorează salariile funcționarilor publici în funcție de fondurile bugetare disponibile la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale și în funcție de anumite criterii precum responsabilitatea muncii, vechime, cunoștințe și utilitate în cadrul aparatului de specialitate.
Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc la finalul lunii august.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.