VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – martie 2023


Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din luna martie 2023 a inclus pe ordinea de zi 31 de proiecte de hotărâre. Consilierii județeni au votat aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare aferente obiectivului de investiții “Reabilitarea și punerea în circuitul turistic a Fermei model Perieți – monument de istorie agrară”, aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022 cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna aprilie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.