VIDEO: Ședința extraordinară a Consiliului Județean Ialomița – noiembrie 2020


11 proiecte de hotărâre s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița. Aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020 … au fost câteva din aceste proiecte. Pentru proiectele privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora, numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA Ialomița și numirea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, consilierii județeni s-au exprimat prin vot secret.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.