VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – martie 2019


20 de proiecte de hotărâre au fost supuse dezbaterii și aprobării consilierilor Municipiului Slobozia. Proiectul de hotărâre privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local Slobozia, aprobarea criteriilor și procedurilor specifice ocupării funcției contractuale de Director al Serviciului Public de Transport Local Slobozia, asocierea Municipiului Slobozia cu Orașul Amara în vederea înființării societății „Operatorul de Servicii Comunitare Amara SA” au fost câteva din aceste proiecte. Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte două proiecte de hotărâre.
Consilierii Municipiului Slobozia vor fi convocați la o nouă ședință ordinară în luna aprilie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.