VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – februarie 2017


Consilierii municipiului Slobozia au dezbătut 13 proiecte de hotărâre în cadrul ședinței ordinare a lunii februarie. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. –„AMENAJARE SPAȚIU PENTRU FLORĂRIE” – B-dul Unirii, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia sau modificarea unor acte administrative prin care se aprobă vânzarea unor locuințe tip ANL au fost doar câteva dintre cele supuse atenției consilierilor locali. Ședința a debutat cu aducerea la cunoștință a ordinului emis de Instituția Prefectului cu privire la încetarea de drept a mandatelor de consilieri locali a doamnei Ion Elena și a consilierului Radu Paros din partea PMP Ialomița. Următorii supleanți ce le vor ocupa locurile în Consiliul Local Slobozia sunt Nicu Pericli și Vasile Turcu. Radu Paros și Ion Elena au atacat în contencios administrativ ordinul Prefecturii Județului Ialomița.
Discuțiile au continuat la punctul diverse. Un subiect a vizat amplasamentul pentru realizarea unui nou cimitir uman în cartierul Bora la limita cu localitatea Cosâmbești.
Viitoarea ședință ordinară a Consiliului Local Slobozia va avea loc la sfârșitul lunii martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.