VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – decembrie 2018


Ultima ședință a Consiliului Local Slobozia din anul 2018 a inclus pe ordinea de zi 26 de proiecte de hotărâre. Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul IV – 2018, aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2019 în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, proiect de hotărâre privind schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slobozia pentru societățile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial sau aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Slobozia de către persoanele fizice și persoanele juridice au fost supuse atenției celor 19 consilieri locali prezenți la ședință.
La capitolul Diverse, a fost discutat un viitor proiect de hotărâre prin care se va aproba organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020. Un aspect include și ca grădinița Școlii Gimnaziale nr. 2 ”Sfântul Andrei” din Slobozia să aparțină Școlii nr. 4. Această propunere a fost discutată și explicată de primarul Municipiului Slobozia educatorilor și părinților, prezenți la ședința Consiliului Local.
La finalul ședinței, consilierii locali au ciocnit un pahar de șampanie, iar primarul Municipiului Slobozia a mulțumit tuturor pentru activitatea din cadrul consiliului.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.