VIDEO: Ședința Consiliului Local Fetești – septembrie 2017


17 proiecte de hotărâre au fost discutate de consilierii Municipiului Fetești în cadrul unei noi ședințe de Consiliu Local, printre acestea aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Feteşti, trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Feteşti în vederea punerii la dispoziţia operatorului regional pentru derularea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanţa în perioada 2014-2020, derulat pe raza municipiului Feteşti, modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Anghel Saligny” sau acordarea unor facilităţi medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului Municipal Anghel Saligny Feteşti, pe anul 2017.
Pe ordinea de zi suplimentară s-a aflat și proiectul privind schimbarea din funcția de viceprimar a domnișoarei Tudor Vali Silica pe baza unei propuneri motivate a primarului. Procedura de demitere s-a desfășurat prin vot secret. În urma validării voturilor, cinci au fost pentru demiterea viceprimarului, iar 13 împotrivă.
Între timp, viceprimarul Municipiului Fetești a demisionat din funcție. Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc la finalul lunii octombrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.