VIDEO: Ședința Consiliului Local Fetești – februarie 2018


Ședința Consiliului Local Fetești din luna februarie a avut pe ordinea de zi 10 proiecte de hotărâre. Acordarea unor facilităţi medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului Municipal Anghel Saligny Feteşti, pe anul 2018, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSBUS S.A. Feteşti pe anul 2018, transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante cuprinse în organigrama şi statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului au fost o parte din proiectele dezbătute și aprobate de cei 17 consilieri locali prezenți la ședință. Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte 8 proiecte de hotărâre.
Următoarea ședință a CL Fetești va avea loc la finele lunii martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.