VIDEO: Șapte contracte finanțate prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița


Consiliul Județean Ialomița a semnat șapte contracte de finanțare cu unitățile administrativ teritoriale Colelia, Miloșești, Valea Măcrișului, Maia, Valea Ciorii, Stelnica și Cosâmbești. Contractele vizează finanțarea unor investiții precum: amenajare trotuare, foraje pentru sistem de alimentare cu apă, amenajare teren de sport și incinta unei școli gimnaziale, racordare sau extindere rețea de canalizare, modernizare străzi. Toate aceste contracte se finanțează prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa. De altfel, Consiliul Județean Ialomița este singura entitate publică din țară care a inițiat un astfel de program de susținerea a investițiilor cu caracter edilitar. Până la acest moment au fost depuse 31 de proiecte. Din acestea, 18 au fost eligibile pentru finanțare.
Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, beneficiari ai finanțărilor au venit și cu soluții pentru îmbunătățirea activității Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa: creșterea plafonului și simplificarea ghidului solicitantului.
Valoarea totală a proiectelor finanțate prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa până la acest moment este de 3  118 300 de lei. Suma rămasă de contractat este de 1  888 689 de lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.