VIDEO: Proiectele de hotărâre ale şedinţei ordinare a CJ Ialomiţa din luna decembrie


Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă pe 15 decembrie în şedinţă ordinară. Aşa cum a obişnuit, conducerea CJ Ialomiţa a organizat o conferinţă de presă pentru a discuta despre o parte dintre proiectele ce vor fi supuse spre dezbatere şi aprobare.  Pe ordinea de zi a şedinţei din luna decembrie se află proiectul privind arendarea unor terenuri cu destinaţie agricolă, proprietate privată a judeţului Ialomiţa, în extravilanul comunelor Giurgeni şi Vlădeni sau proiectul privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Este vorba despre suma de 24 de miliarde de lei vechi care se va repartiza pentru plata unor arierate, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate de unele localităţi sau pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală.
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia la venituri în sumă de 70.595 mii lei, la cheltuieli în sumă de 72.784 mii lei este un alt proiect care va fi prezentat consilierilor judeţeni.
Consiliul Judeţean Ialomiţa supune spre atenţie şi un proiect privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2017.
Şedinţa va avea loc la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia şi este publică.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.