VIDEO: Primul draft de măsuri finanţate de Asociaţia GAL NAPARIS

Prezentarea primului draft de măsuri finanţate de Asociaţia GAL Naparis! Acesta a fost scopul întâlnirii organizate în municipiul Urziceni de către reprezentanţii grupului de acţiune locală, care au colectat date din teritoriu pentru a identifica nevoile fiecărei comunităţi şi în funcţie de acestea să se elaboreze strategia de dezvoltare locală până în anul 2020. Asociaţia GAL Naparis reuneşte 22 de localităţi din zona de vest a judeţului şi o localitate din judeţul Ilfov. În această perioadă, toate grupurile de acţiune locală trebuie să fie acreditate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a putea implementa liniile de finanţare.
Măsurile disponibile la acest moment în cadrul Grupului de Acţiune Locală Naparis vizează îmbunătăţirea serviciilor de bază în mediul rural, investiţii în infrastructura socială sau restaurarea patrimoniului cultural. Prioritare pentru sectorul public rămân investiţiile în infrastructura de apă şi canalizare.
O altă parte a evenimentul a cuprins prezentarea liniilor de finanţare pentru sectorul privat. În noul LEADER se pune un mare accent pe investiţiile care au în vedere prelucrarea produselor agricole, pe activităţile non-agricole sau pe zona de agro-turism, slab dezvoltată.
Cooperativele reprezintă soluţia pentru viitor. Cei care doresc să se asocieze vor beneficia de finanţare sută la sută: vor fi finanţaţi întreprinzătorii individual, apoi cooperativa ca entitate de sine stătătoare, urmată de finanţarea procesării în cadrul cooperativei.
Reprezentanţii GAL Naparis vor organiza în perioada următoare alte activităţi care au ca rol prezentarea rezultatelor acţiunilor de animare şi elaborare a strategiei de dezvoltare a celor 23 de localităţi, partenere ale acestei entităţi.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.