VIDEO: Dezbateri în Consiliul Local Fetești – ianuarie 2017


Consilierii locali ai municipiului Fetești au luat parte la ședința administrației municipale pe luna ianuarie a anului 2017. Ordinea de zi a ședinței a cuprins șase proiecte de hotărâre. Aleșii Municipiului Fetești au dezbătut proiectul privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, activităţi autofinanţate, transformarea unui post de referent I în post de inspector debutant cuprins în organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti sau suplimentarea statului de funcţii pentru personalul nedidactic la Liceul Teoretic CAROL I Feteşti.
În atenția consilierilor Municipiului Fetești s-a aflat și proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute şi punerea la dispoziţia operatorului regional S.C.RAJA S.A a unor suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Feteşti, în vederea construirii/extinderii/reabilitării şi punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C.RAJA S.A.Constanţa în perioada 2014-2020”. Acest proiect a fost amplu dezbătut. Reprezentantul RAJA Constanța nu a fost în măsură să răspundă la întrebările consilierilor locali privind disfuncționalitatea rețelei de canalizare deja construite, precum și a calității slabe a lucrărilor efectuate în municipiu. Consilierii locali l-au acuzat de sfidare, iar Alexandru Borcan, reprezentant al companiei RAJA Constanța i-a invitat să se adreseze în scris operatorului regional pentru orice întrebare.
La finalul ședinței de consiliu local a fost prezentată decizia nr. 55/2012 a Camerei de Conturi Ialomiţa, prin care s-au constatat numeroase deficiențe în activitatea unității administrativ-teritoriale în decursul ultimilor ani. Aceste abateri au constat în efectuarea unor plăți nelegale pentru executarea unor lucrări, cote de cheltuieli indirecte, mai mari decât cele incluse în cererile de oferă, acordarea nelegală a unor fonduri din bugetul local.
Consilierii locali ai Municipiului Fetești se vor întâlni într-o nouă ședință ordinară în luna februarie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.